Op 13 februari 2016 schrijft L.V.R uit Lille:
|

De schijnheiligheid van het Vaph is schrijnend. Als een bedrijfsleider zijn personeel op deze manier moet motiveren zonder afspraak over een bedrag (PVF), dat is enkel mogelijk met personen met een handicap. Moet dit nu echt jaren duren vooraleer men dit kan berekenen? Wat politiek spelletje speelt men hier en dit onder leiding van een minister verbonden aan een christelijke partij. Ook van de andere partijen komt geen enkele reactie. Iedereen beschouwt 20/20 als een totale oplossing maar de realiteit … Lees verder …

Op 9 februari 2016 schrijft LVG uit Lochristi:
|

Ik vind het niet kunnen dat mensen die nood hebben aan zorg niet worden gehoord. Ik ben absoluut niet racistisch of rancuneus tegenover vreemdelingen en/of vluchtelingen, maar vind het niet kunnen dat hiervoor altijd geld is en onze mensen die echt alleen niet verder kunnen steeds weer op de achtergrond worden gedumpt. Mensen met een beperking hebben niet gevraagd om ‘zo’ geboren te worden. Ze hebben recht op een volwaardig leven. En…. als de ouders er niet meer zijn of … Lees verder …

Op 7 februari schrijft C.V.D.P uit Brugge:
|

Recht op zorg voor oorlogsvluchtelingen en onze mensen met een beperking? Waarschijnlijk niet zo belangrijk en dus ook niet zo dringend voor onze huidige regering!

Op 5 februari 2016 schrijft M.M. uit Eeklo:
|

Het is discriminatie dat de mensen met een integratieuitkering 11 punten geen recht hebben op een BOB-financiering en persoonsgebonden budget. Nu krijg ik hulp van mijn moeder en minderbegaafde zuster. Maar als mijn moeder wegvalt wegens gezondheidsreden en mijn zuster wegens gezinsuitbreiding kan ik met dienstencheques de 50-uur hulp die ik nodig heb niet meer betalen. Mijn budget is te beperkt en ik heb nog andere woon- en leefkosten. Mw Emmelie De Muyter sociaal assistent bij de Bond Moyson te … Lees verder …

Op 5 februari 2016 schrijft D.G. uit Melle:
|

Het niveau van een maatschappij is af te leiden uit de omvang van de steun die deze maatschappij biedt aan de zwaksten. Hoe kan het dat een maatschappij als de onze zoveel mensen rondom ons in de kou laat staan.

Op 5 februari schrijft S.R uit Dendermonde:
|

Ik vind het schandalig dat in 2016 nog steeds duizenden minder valieden op een wachtlijst staan terwijl ze wel ineens alles in het werk stellen voor het vluchtelingenprobleem.

Op 5 februari schrijft L.A. uit Oostende:
|

Als ouders van een dochter (45 j.) met een mentale beperking zouden we graag een onderkomen hebben type bezigheidstehuis. MAAR ER IS NERGENS PLAATS !!!!!!!!!!!!!!. Wij hebben wel ondersteuning van een dagcentrum. Maar wij worden ouder en zouden onze dochter graag geplaatst zien. Dit zou voor ons een zorg minder zijn mocht er een dag komen dat wij haar niet meer kunnen opvangen. Waarom gaat er zoveeeeel geld naar opvang van vluchtelingen en worden onze mensen niet eens vermeld? Frustrerend … Lees verder …

Op 20 januari 2016 schrijft RL. Uit Zonhoven:
|

De overheid focust op gehandicapten die de regie van hun leven in eigen handen kunnen nemen. Wat met de gehandicapten die dat niet kunnen. Moet zij terug fulltime in een instelling leven om de garantie voor opvang 7 dagen op 7 te krijgen. Wat met het familiaal contact, vakantiedagen? Is dit voortuitgang? Inclusie? Deze groep wordt van de nieuwe regeling absoluut niet beter.

Op 17 januari 2016 schrijft G.D. uit Beernem:
|

Natuurlijk moet men op de eerste plaats zorgen voor iedere mens met een beperking. Het is een plicht voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze maatschappij waar ook ter wereld te zorgen voor de aangepaste zorg en begeleiding want iedereen heeft het recht op een waardig en gelukkig leven.

Op 15 januari 2016 schrijft C.V.D.W uit Schoten:
|

Ik vind dat de overheid een basiszorg moet voorzien voor elke zorgbehoevende binnen onze maatschappij. Voor extra en bijkomende zaken moet gekeken worden naar de financiële draagkracht van het gezin bij minderjarigen. Bij meerderjarigen moet uiteraard bekeken worden welke financiële draagkracht er aanwezig is. Indien de draagkracht niet aanwezig is moet de zorg door de gemeenschap worden gedragen.

1 2