Als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen
|

Op de recente infovergaderingen georganiseerd door het Vlaams Agentschap bleek nogmaals dat de toekomst van de zorgvragende persoon met handicap op losse schroeven staat en dat de nieuwe regeling een hol klinkende boodschap is. Dat de persoon met een handicap het geld zelf in handen krijgt om zijn zorg in te kopen kan misschien een positief element zijn op voorwaarde dat de middelen ervoor voorzien worden. Dit laatste wordt nu reeds onderuit gehaald door openlijk toe te geven dat er … Lees verder …

52% steunen de eis voor recht op zorg
|

Op de onlangs gepubliceerde website www.rechtopzorg.be met de eis voor recht op zorg voor elke erkende persoon met een handicap werd nu reeds bijzonder positief gereageerd. 52 % van diegenen die de enquête raadpleegden vragen de Vlaamse regering maatregelen te nemen om het recht op zorg wettelijk te waarborgen een hiervoor het nodige budget te voorzien. Geen enkele negatieve opmerking. Weinig onderzoeken, steekproeven of peilingen kunnen dergelijk resultaat voorleggen. Alhoewel het hier vooralsnog over enkele honderden ondertekenaars gaat – de … Lees verder …

7427 kinderen en jongeren op de wachtlijst
|

Bij de dienst Integrale Jeugdhulp staan er 7427 kinderen en jongeren op de wachtlijst die zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij hen 800 is dringende hulp en opvang onmiddellijk noodzakelijk. Jeugdrechters, jeugdpsychiaters, centra voor leerlingen begeleiding, centra voor algemeen welzijnswerk, instellingen en ouders vertellen de bevoegde minister schrijnende verhalen; dat de situatie onhoudbaar is. Het antwoord van de minister: “De jeugdhulp maakt het voorwerp uit van de grootste hervorming van de laatste twintig jaar”. Van een oplossing ten gronde voor … Lees verder …