Om de overheid aan te zetten maatregelen te nemen om het recht op zorg een wettelijk karakter toe te kennen werden reeds volgende stappen gezet.

Foto 2

Brieven en mails

Brieven en mails waarin de noodzaak duidelijk werd omschreven en herhaaldelijk werden toegestuurd aan:

 • de koninklijke familie
 • de eerste minister
 • de minister-president (en)
 • de Vlaamse ministers
 • de gouverneurs
 • de kerkelijke overheden
 • de partijvoorzitters
 • de voorzitters van het parlement
 • de voorzitters van de Commissie Welzijn
 • de Vlaamse parlementariërs
 • de koepels van de voorzieningen
 • de voorzitters van de vakbonden
 • de bevoegde administraties
 • de hoofdredacteurs van de Vlaamse dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen die opkomen voor het welzijn van de persoon met een beperking
 • andere geïnteresseerde personen.

Resultaat: van ± 20% kregen we een antwoord. Een ruim percentgage hiervan was volledig akkoord met de vraag, waaronder een aantal parlementariërs. Andere beperkten zich tot tussenkomsten en beloften. Niemand formuleerde enig bezwaar.

 

Deelname aan manifestaties

Door onze actiegroep ‘Rechtopzorg’ werd deelgenomen aan alle manifestaties die als doel hadden op te komen voor de belangen van de person met een handicap.
Duizenden flyers werden rondgedeeld.

 

Verzoek aan de verschillende verenigingen

Aan elke vereniging in Vlaanderen die voor de belangen van de persoon met een handicap opkomt werd een brief gestuurd met het uitdrukkelijk verzoek de actie ‘Rechtopzorg’ te ondersteunen. Met uitzondering van de gebruikersvereniging FOVIG werd ons verzoek niet beantwoord. Aan de gebruikersorganisaties vragen we opnieuw de eis voor recht op zorg te ondersteunen. ‘Rechtopzorg’ staat voor opvang, zorg, ondersteuning en begeleiding in al zijn geledingen met respect voor de keuze van de persoon met een handicap. ‘Rechtopzorg’ biedt zekerheid aan elke persoon met een erkende handicap wanneer deze gevraagd en nodig is.
Als ouders van een persoon met een handicap rekenen we op uw steun. Waarvoor dank.

 

 

Enquête's

In de periode 2009-2012 werd door de actiegroep ‘Rechtopzorg’ een petitie georganiseerd met de vraag of de overheid het recht op zorg voor de persoon met een handicap in de wet moest verankeren. 63.000 medeburgers beantwoordden de vraag positief. Aan deze vraag werd door de Vlaamse regering geen gevolg gegeven.

Resultaat

Naast neerlegging van ± 25.000 handtekeningen werd de toelating verleend aan de actiegroep de invoering van het recht op zorg te verduidelijken voor de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement (tekst: zie verder).

Gevolg

Een resolutie werd opgesteld door de voorzitter van de Commissie Dhr Luc Martens (zie verder).

Om reden dat na een paar jaar nog steeds geen sprake was van een aanzet tot bespreking van de invoering van het recht op zorg werd nadien opnieuw een 20.000-tal handtekeningen neergelegd bij het Vlaams parlement met verzoek ons standpunt nogmaals te verduidelijken voor de Commissie Welzijn. Dit werd geweigerd door de toenmalige voorzitter Dhr Jan Peumans om reden dat de enquêteformulieren niet voldeden aan de gestelde normen. Opnieuw werd duidelijk dat men zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrok.

Sedert 1992 werden de Vlaamse ministers van Welzijn, hetzij alleen hetzij naar aanleiding van een manifestatie bezocht met verzoek de belangen van de persoon met een handicap te behartigen. Steeds waren er beloften doch nooit een concrete uitvoering.

 

De huidig voorgestelde enquête

Deze heeft als doel de overheid nogmaals aan te tonen dat er in Vlaanderen wel degelijk een maatschappelijk draagvlak bestaat om de nodige middelen vrij te maken om voor de persoon met een handicap de elementaire zorg en ondersteuning te waarborgen.